การใช้งาน Address book ของ Eudora light 3.06, Eudora 4.3 - 5.0.2

Address book บน Eudora จะเหมือนกับจดเบอร์โทรศัพท์ทั่ว ๆ ไป สามารถที่จะบันทึก e-mail address ของผู้รับได้ และสามารถเรียกออกมาใช้งาน ได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องพิมพ์ e-mail address ทุก ๆ ครั้งที่ต้องการจะส่งเมล์ โดยการ add และเรียกใช้งานมีดังนี้

1.  ไปที่เมนู Tools/ Address Book หรือคลิกที่ปุ่ม    บนเมนูบาร์
2.   คลิกที่ปุ่ม new แล้วป้อน ชื่อของเจ้าของเมล์ที่เราต้องการจะ add แล้วคลิก OK
3.  จากนั้นพิมพ์ mail address ที่เราต้องการจะบันทึก
4.  ถ้าหากมี address อื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม New แล้วทำการ add ใหม่ หากไม่มีให้คลิกปิด Address book ซึ่งจะมีข้อความยืนยัน
     ว่าจะบันทึก Address book หรือไม่ ให้ตอบ Yes5.   การเรียกใช้ Address book ทำได้โดยไปที่เมนู Tools/Address Book หรือคลิกที่ปุ่ม  บนเมนูบาร์
      จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อของผู้ที่เราต้องการส่งเมล์ จะขึ้นหน้าเขียนเมล์ใหม่โดยอัตโนมัติ
Internet East Co., Ltd.
Bangkok: Queen Sirikit National Convention Center, Zone D, 2 Fl., Room D201/3, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Chonburi: 140 Sriracha Nakorn1 Rd. T.Sriracha A.Sriracha Chonburi 20110
Tel: +66-2-2516404, +66-2-2518449, 02-4028699, +66-38-770395-7; Fax: +66-38-770394