การเปลี่ยน Password


เมื่อต้องการเปลี่ยน password ท่านสามารถทำได้ดังนี้

1. เลือก Run ที่ปุ่ม Start ที่จอภาพจะขึ้น






2. พิมพ์ telnet ine.inet.co.th แล้วคลิกปุ่ม OK




3. ที่ screen จะขึ้นรอป้อน login name พิมพ์ login name ของเราเข้าไป เช่น wasana


4. ที่ screen จะขึ้นรอป้อน password ให้พิมพ์ password เดิม แล้วกด Enter (ขณะพิมพ์จะมองไม่เห็นตัวอักษรที่เราพิมพ์)





Internet East Co., Ltd.
Bangkok: Queen Sirikit National Convention Center, Zone D, 2 Fl., Room D201/3, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Chonburi: 140 Sriracha Nakorn1 Rd. T.Sriracha A.Sriracha Chonburi 20110
Tel: +66-2-2516404, +66-2-2518449, 02-4028699, +66-38-770395-7; Fax: +66-38-770394