คำแนะนำการตั้งค่าในโปรแกรม Eudora
 

ขั้นตอนตั้งค่าในโปรแกรม Eudora

1.  เลือกที่เมนู Tools แล้วเลือก Options จะปรากฏดังนี้
2.  คลิ๊กเมาส์เลือกเมนู Getting Started ดังรูปข้างบน

3.  ใส่ E-mail address ลงไปในช่อง POP account: และใส่ ชื่อ นามสกุล ลงไปในช่อง Real name:
4.  เลือกเมนู Personal Info ดังรูปข้างบน

5.  ใส่ E-mail address ลงไปในช่อง POP account: และใส่ชื่อ นามสกุล ลงไปในช่อง Real name: และใส่ E-mail address ลงในช่อง Return address:
6.  เลือกเมนู Hosts ดังรูปข้างบน

7.  ใส่ E-mail address ของช่องทางที่จะส่งเข้า ในช่อง POP account:

8.   ใส่ E-mail address ของช่องทางที่จะส่งออกในช่อง SMTP: จากนั้นคลิ๊กปุ่ม OK

9.   หากต้องการส่ง E-mail เป็นภาษาไทย เลือก Fonts & Display, เลือกรูปแบบของตัวอักษร (Font) ที่ลงท้ายด้วยคำว่า UPC เช่น AngsanaUPC หรือ
      รูปแบบตัวอักษรอื่นๆ ภายในเครื่องของท่านที่เป็นภาษาไทย
10.  คลิ๊ก OK

11.  หลังจากนั้น ท่านสามารถที่จะส่งจดหมายเป็นภาษาไทยได้ทันที โดยวิธีการส่งจะเหมือนกับ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติ
        ถ้าปลายทางมีโปรแกรมที่สนับสนุนก็จะรับจดหมาย เป็นภาษาไทยได้ทันทีเช่นกัน
Internet East Co., Ltd.
Bangkok: Queen Sirikit National Convention Center, Zone D, 2 Fl., Room D201/3, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Chonburi: 140 Sriracha Nakorn1 Rd. T.Sriracha A.Sriracha Chonburi 20110
Tel: +66-2-2516404, +66-2-2518449, 02-4028699, +66-38-770395-7; Fax: +66-38-770394