คำแนะนำการตั้งค่าในโปรแกรม Eudora 4.3 - 5.0.2 

ขั้นตอนตั้งค่าในโปรแกรม Eudora

1.  เลือกที่เมนู Tools แล้วเลือก Options จะปรากฏดังนี้

2.  คลิ๊กเมาส์เลือกเมนู Getting Started ดังรูปข้างบน

3.  ใส่ E-mail address ลงไปในช่อง POP account: และใส่ ชื่อ นามสกุล ลงไปในช่อง Real name:
4.  เลือกเมนู Checking Mail ดังรูปข้างบน ให้ตั้งค่า ดังนี้

- Check for mail every : ตั้งถ้าให้เช็คเมล์อัตโนมัติทุก ๆ กี่นาที ตัวอย่างตั้งค่าให้เช็คทุก ๆ 5 นาที

- Send on check : ให้ทำการส่ง - รับเมล์ พร้อมกันในขณะที่ทำการเช็คเมล์ เช่น เดียวกับโหมด Send and Receive ของ Outlook express

- Save password : ให้ทำการเซฟพาสเวิร์ดสำหรับเช็คเมล์ โดยจะป้อนพาสเวิร์ดในการเช็คเมล์ ครั้งแรกเท่านั้น
5. ที่เมนู Incoming mail ให้ทำการตั้งค่าโดยมีรายละเอียด ดังนี้

-  Skip messages over : เป็นการตั้งค่าให้ข้ามการโหลดเมล์ที่มากกว่าที่ตั้งไว้ เช่น over 40k หากมี เมล์ที่มากกว่า 40 k. โปรแกรมก็จะไม่โหลดเมล์ฉบับนั้นมาจาก
   server ทำให้ ไม่เสียเวลาในการโหลดเมล์นาน ๆ แต่ในบางโอกาสอาจจะทำให้ไม่ได้เมล์ บางฉบับเช่นกัน ( ค่าที่ตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม )

-  Leave mail on server : ให้ทำการเก็บเมล์ไว้ที่ server โดยทำสำเนามาให้ในขณะที่เราโหลดเมล์ วิธีนี้ ทำให้สามารถเช็คเมล์ได้จากหลายเครื่องต่างกัน
   หากไม่เช็คค่านี้ เมื่อโหล เมล์โดยโปรแกรมใด ๆ ที่เครื่องใดเมล์จะถูกดึงมาเก็บที่เครื่องนั้น หากเช็ค เมล์ที่เครื่องอื่น ๆ จะพบว่าตู้จดหมายว่าง แต่ถ้าหากทำการเก็บเมล์
   ที่ server แล้วไม่มีการลบเมล์อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ตู้จดหมายเต็มได้

-  Delete mail from server after : ให้ทำการลบเมล์ที่อยู่ในตู้จดหมายโดยอัตโนมัติทุก ๆ กี่วัน
6.  ที่เมนู Fonts ให้ทำการตั้งค่าดังนี้ เพื่อให้อ่านภาษาไทยได้


Internet East Co., Ltd.
Bangkok: Queen Sirikit National Convention Center, Zone D, 2 Fl., Room D201/3, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Chonburi: 140 Sriracha Nakorn1 Rd. T.Sriracha A.Sriracha Chonburi 20110
Tel: +66-2-2516404, +66-2-2518449, 02-4028699, +66-38-770395-7; Fax: +66-38-770394