คำแนะนำการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Internet Mail


ขั้นตอนการตั้งค่าในโปรแกรม Internet Mail

1.  เปิดโปรแกรม โดย click ที่ Start แล้วเลือก Programs และ Internet Mail ดังรูป
2.  ลักษณะของโปรแกรม Internet Mail ดังรูป
3.  click ที่เมนู Mail แล้วเลือก Options

4.  แล้วเลือก Server จะปรากฏดังรูป
5. ใส่ ชื่อ ลงในช่อง Name: และใส่ E-mail address ลงไปในช่อง E-mail address:

6. ใส่ ชื่อ mail server ในช่อง Outgoing mail (SMTP): และช่อง Incoming mail:

7. ใส่ user name ลงในช่อง POP3 Account: และใส่ Password ลงในช่อง Password:

8. จากนั้น click ปุ่ม OK ก็จะสามารถ รับ-ส่ง E-mail ได้
Internet East Co., Ltd.
Bangkok: Queen Sirikit National Convention Center, Zone D, 2 Fl., Room D201/3, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Chonburi: 140 Sriracha Nakorn1 Rd. T.Sriracha A.Sriracha Chonburi 20110
Tel: +66-2-2516404, +66-2-2518449, 02-4028699, +66-38-770395-7; Fax: +66-38-770394