คำแนะนำการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook Express


ขั้นตอนตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook Express

1.  ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Outlook Express เป็นดังนี้
2.  เลือกที่ Tools ใน Menu bar เสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ Accounts ดังรูป
3.  จะปรากฏดังรูป แล้ว click ที่ Add แล้วเลือก Mail ตามลำดับ
4.  ให้เติม ชื่อ-นามสกุล ลงในช่องดังรูป จากนั้นให้ click ที่ปุ่ม Next
5.  เติม E-mail address ลงในช่องดังรูป จากนั้นให้ click ที่ปุ่ม Next
6.  เติม ine.co.th ลงในช่อง Incoming mail server และช่อง Outgoing mail server ดังรูป แล้ว click ปุ่ม Next
7.  เติม ชื่อ Account ลงในช่อง Account name และเติม password ลงในช่อง password แล้ว click ที่ปุ่ม Next
8.  จากนั้นให้คลิ๊กปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการตั้งค่าใน Microsoft Outlook Express
Internet East Co., Ltd.
Bangkok: Queen Sirikit National Convention Center, Zone D, 2 Fl., Room D201/3, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Chonburi: 140 Sriracha Nakorn1 Rd. T.Sriracha A.Sriracha Chonburi 20110
Tel: +66-2-2516404, +66-2-2518449, 02-4028699, +66-38-770395-7; Fax: +66-38-770394