คำแนะนำการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003


ขั้นตอนตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

1.  ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 เป็นดังนี้
2.  เลือกที่ Tools ใน Menu bar จากนั้นให้เลิอกที่ Email Accounts ดังรูป
3.  จะปรากฏดังรูป แล้ว click ที่ Add a new e-mail accout จากนั้นคลิก Next
4.   จากนั้นจะเป็นหน้าต่างเลือกประเภทของ server ในที่นี้เลือก POP3 แล้วคลิก Next
5.  ใส่ E-mail address, Usernane, Password และใส่ ine.co.th ลงในช่อง Incoming mail server และช่อง Outgoing mail server ดังรูป แล้ว click ปุ่ม Next
6.  จากนั้นให้คลิ๊กปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการตั้งค่าใน Microsoft Outlook

Internet East Co., Ltd.
Bangkok: Queen Sirikit National Convention Center, Zone D, 2 Fl., Room D201/3, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Chonburi: 140 Sriracha Nakorn1 Rd. T.Sriracha A.Sriracha Chonburi 20110
Tel: +66-2-2516404, +66-2-2518449, 02-4028699, +66-38-770395-7; Fax: +66-38-770394